1. Zasady wysyłki
A. Towar zakupiony w sklepie internetowym pod adresem strony www.it-pol.pl jest wysyłany za pośrednictwem firmy kurierskiej Rohlig Suus Logistics oraz K-EX.
B. Towar może zostać wysłany za pomocą innej firmy pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia pomiędzy stronami.
C. Kupujący korzystający z usług firmy kurierskiej oświadcza, że zapoznał się z aktualnym Regulaminem świadczenia usług.
D. Niniejszy Regulamin nie uchybia żadnym prawom przysługującym konsumentom, w razie sprzeczności jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego prawa, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.
E. Kupujący oświadcza, iż zakres prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa nie obejmuje prowadzenia działalności polegającej na przewożeniu towarów. W związku z powyższym, o ile strony inaczej nie postanowiły, umowa sprzedaży zawiera upoważnienie dla Sprzedającego do nadania zakupionego przez Kupującego towaru, który zostaje w imieniu Kupującego wysłany przez Sprzedającego na rachunek i ryzyko Kupującego.
F. Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na terenie Polski. Dopuszcza się wysyłkę poza terenem Polski po uprzednim ustaleniu z Kupującym sposobu, terminu i kosztów przesyłki towaru.

2. Koszty wysyłki, wykładzin, dywanów i akcesoriów
Sklep internetowy www. It-pol.pl pobiera opłatę obejmująca koszt wysyłki w wysokości:

Długość krótszego boku wykładzinyOpłata
Do 2m59 zł
Do 3m79 zł
Do 4m120 zł
Do 5m150 zł

Firma zastrzega sobie możliwość zmiany opłaty za przesyłkę naliczanej automatycznie przez sklep internetowy - w przypadku paczek gabarytowych ( dużych objętościowo lub wagowo), w sytuacji gdy:

- towar jest zamawiany w różnych terminach,
- towary są w różnych magazynach,
- na życzenie klienta gdy w wyniku ustalenia z klientem, towar zostanie wysłany większą liczbą przesyłek, co automatycznie zwiększa cenę transportu.

Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Kupującego o przyczynie dla której musi ulec zmiana opłaty za przewóz. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy jeśli nowo określona stawka za przewóz jest wyższa niż pierwotnie naliczona i nie wyraża zgody na poniesienie wyższych kosztów przesyłki.

3. Termin dostawy
Gwarantowany termin dostarczenia paczki przez firmę kurierską to 48h. Firma kurierska nie jest zobowiązana do wnoszenia towaru pod drzwi Kupującego.

4. Sposób pakowania
Każdy towar który opuszcza magazyn jest starannie zabezpieczony, tak by zminimalizować ryzyko uszkodzenia. W chwili dostawy towaru prosimy dokładnie sprawdzić paczkę przy kurierze i w razie ewentualnych uszkodzeń spisać protokół wymagany przez firmę kurierską do złożenia reklamacji.

5. Czas realizacji dostawy
Czas realizacji dostawy składa się z przygotowania towaru (pakowanie) i odprawienie kuriera, które wynosi:
• Dla towarów dostępnych w magazynie – do 10 dni roboczych,
• Dla towarów na zamówienie – do 30 dni roboczych.
Zmiany terminu realizacji dostawy, z przyczyn za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, będą się zawsze odbywały za porozumieniem z Kupującym, z możliwością odstąpienia przez Kupującego od umowy w przypadku zmiany tego terminu na jego niekorzyść.
Realizacja dostawy następuje po zapłacie ceny i ewentualnej opłaty za dostawę zgodnie z Regulaminem sklepu.

6. Dostępność towarów
Nasza firma dysponuje dużą ilością towarów na stanie magazynowym, a więc produkty są dostępne „od ręki", w przypadku niektórych produktów, zgodnie z informacją podaną na stronie produktu, czas realizacji zamówienia może być dłuższy. O dostępność towaru proszę pytać pod adresem mailowym sklep@it-pol.pl bądź pod numerem telefonu podanym na stronie internetowej.
Wysyłanie towaru odbywa się od poniedziałku do piątku.
Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przesyłki przez kuriera. Kurier dostarcza przesyłkę następnego dnia roboczego od dnia nadania paczki z zastrzeżeniem zmiany terminu dostawy przez kuriera, w oparciu o regulamin świadczenia usług kurierskich, o którym mowa wyżej.
W przypadku nieobecności klienta podczas dostarczenia przesyłki kurier zostawia awizo lub kontaktuje się z Kupującym celem umówienia się na ponowne dostarczenie paczki.

7. Odbiór osobisty
Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w naszym salonie firmowy „IT-POL" w Łodzi przy ul. Brukowej 11 bez ponoszenia dodatkowych kosztów.